Актуелно

2024.


ПЛАН РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

ФОРМАТ И УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РОДНЕ АНАЛИЗЕ РАСХОДА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА У ПОСТУПКУ ПРИМЕНЕ РОБ-а НАКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ (ex-post)


ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ


ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ


2023.


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилози


ПОКРАЈИНСКA СКУПШТИНСКA ОДЛУКA О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА


ПОКРАЈИНСКA СКУПШТИНСКA ОДЛУКA О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (ТРЕЋИ РЕБАЛАНС)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ СЕ НЕ СПРОВОДИ ЈАВНА РАСПРАВА У ТОКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ


РЕВИДИРАНО УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2025. И 2026. ГОДИНУ

ПРИЛОЗИ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (ДРУГИ РЕБАЛАНС)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДРУГОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА


ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА I -V НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


МОДЕЛ-ПЛАН ПРИМЕНЕ РОБ-А У ПОСТУПКУ ПЛАНИРАЊА БУЏЕТА


УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2025. И 2026. ГОДИНУ

ПРИЛОЗИ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ – ЈУЛ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА


ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА VI  ДО XI НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


Седми извештај о напретку у увођењу родно одговорног буџетирања у систем планирања јавних финансија у Републици Србији y 2021. години (буџет за 2022. годину)


ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


ПЛАН РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ


ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ


2022.


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилози


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ СЕ НЕ СПРОВОДИ ЈАВНА РАСПРАВА У ТОКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


РЕВИДИРАНО УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ТАБЕЛА ТРАНСФЕРА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА ПРЕДЛОГА БУЏЕТА РС ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 1 – ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (УСКЛАЂЕНА СА ИЗМЕНАМА ПРОПИСА)


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ

Прилози


ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


ПРИПРЕМА ПЛАНА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА СА ДЕФИНИСАНОМ РОДНОМ КОМПОНЕНТОМ

Шести извештај о напретку у увођењу родно одговорног буџетирања у систем планирања јавних финансија у Републици Србији y 2020. години


ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Прилози


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


2021.

ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ СЕ НЕ СПРОВОДИ ЈАВНА РАСПРАВА У ТОКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И/ИЛИ ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ, ОДНОСНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ

Прилози


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2021. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Пријава – Образац ПК

Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2021. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

ВОДИЧ ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА


Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине


ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ


ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилози


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


2020.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ СЕ НЕ СПРОВОДИ ЈАВНА РАСПРАВА У ТОКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ


ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

Прилог 4 – Трансфери из буџета Републике Србије

Прилог 5 – Програмска структура предлога Закона о буџету Републике Србије


ДРУГЕ ИЗМЕНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ


ИЗМЕНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ


УПУТСТВО О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ НАРАТИВНОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

Прилози


ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСК ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – МАРТ 2020. ГОДИНЕ

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСК ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И/ИЛИ ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ, ОДНОСНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


Обавештење о исходу јавног позива за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода АП Војводине

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ


2019.

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


2. ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020 годину

Прилози 2020


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ


Обавештење о исходу јавног позива за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода АП Војводине


ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ


Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Пријава – Образац ПК


Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније


Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине

УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Прилози


2018.


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ


ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

Прилози

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

Упутство за праћење и извештавање о учинку програма

Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa

Прилог 1

Прилог 2


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И/ИЛИ ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС II


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ


Инструкција за предлагање капиталних пројеката ради припреме плана јавних инвестиција АП Војводине за период 2019 – 2021. године
Прилог 1 – Образац КИ
Прилог 2 – Образац КР
Прилог 3 – Образац КФ


ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ

2017.


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ


Измене и допуне Упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину
Буџет 2018 – Прилог 1
Буџет 2018 – Прилог 2 Буџет 2018 – Прилог 3
Буџет 2018 – Прилог 4 Буџет 2018 – Прилог 5

Решење о лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Покрајинском секретаријату за финансије


Други јавни конкурс у 2017.години за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Образац пријаве на јавни конкурс

Упутство за попуњавање пријаве на Јавни конкурс


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


Упутство за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину
Буџет 2018 – Прилог 1
Буџет 2018 – Прилог 2


Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2016. годину

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Аутономне покрајине Војводине

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2016. годину

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника за 2016. годину

Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији за 2016. годину

Презентација Одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2016. годину


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


Правилник о условима, начину и поступку за измену периодичног плана потрошње и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период

Образац ИПП

2016.

Упутство о методологији и динамици израде финансијског плана корисника буџетских средстава Aутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Прилози

ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ – Водич кроз буџет АП Војводине за 2017. годину

Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за рефинансирање дела јавног дуга Аутономне покрајине Војводине

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Друга измена и допуна упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Буџет 2017 – Прилог 5 – ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА РС

Измене и допуне упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Обавештење о примени чланова 9, 103. и 207. Закона о општем управном поступку

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину – НОВЕМБАР

Трећа измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину
Буџет 2017 – Прилог 1
Буџет 2017 – Прилог 2
Буџет 2017 – Прилог 3
Буџет 2017 – Прилог 4

Друга измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА: ЛИЦЕНЦА ЗА SQL MANAGER IBEXPERT DEVELOPER STUDIO EDITION (ЈНМВ број: 102-404-191/2016-02 од 20.10.2016. године)

  1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2016. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Упутство за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину
Буџет 2017 – Прилог 1
Буџет 2017 – Прилог 2
Буџет 2017 – Прилог 3
Критеријуми за процену доприноса РОБ циљева РР и класификацију програма у односу на питања родне равноправности

Циљеви Националног акционог плана за родну равноправност 2016-2020
Кључ за тумачење резултата самопроцене буџетских корисника на основу Критеријума за процену доприноса РОБ циљева РР и класификацију програма у односу на питања родне равноправности

Упутство о методологији и динамици израде финансијског плана директних корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину усклађеног са апропријацијама одобреним Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, укључујући и промене у апропријацијама одобрене од 01. августа до 30. септембра 2016. године

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину

Решење о лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Покрајинском секретаријату за финансије

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања