Изабрана и постављена лица

 

Александра Радак, заменица покрајинске секретарке за финансије
Тел.: 021/487 4215, e-mail: aleksandra.radak@vojvodina.gov.rs

Александар Величковић, в.д.подсекретара покрајинске секретарке за финансије
Тел.: 021/487 4682, e-mail: aleksandar.velickovic@vojvodina.gov.rs
Zorica_Vukobrat Зорица Вукобрат, помоћница покрајинске секретарке за буџет и анализе (в.д.)
Тел.: 021/487 4339, e-mail: zorica.vukobrat@vojvodina.gov.rs
Драгица Раковићпомоћница покрајинске секретарке
за правне и економске послове (в.д.)
Тел.: 021/487 4346 e-mail: dragica.rakovic@vojvodina.gov.rs
Александар Пејин, помоћник покрајинске секретарке
за послове трезора (в.д.)
Тел.:021/487 4645, e-mail: aleksandar.pejin@vojvodina.gov.rs
Виктор Кременовић Екрес, помоћник покрајинске секретарке
за послове књиговодства (в.д.)
Тел.:021/487 4040, e-mail:viktor.ekres@vojvodina.gov.rs
Павел Лабатхпомоћник покрајинске секретарке
за информациони систем буџета и трезора (в.д.)
Тел.: 021/487 4266, e-mail: pavel.labath@vojvodina.gov.rs