Izabrana i postavljena lica

 

Aleksandra Radak, zamenica pokrajinske sekretarke za finansije
Tel.: 021/487 4215, e-mail: aleksandra.radak@vojvodina.gov.rs

Aleksandar Veličković, v.d.podsekretara pokrajinske sekretarke za finansije
Tel.: 021/487 4682, e-mail: aleksandar.velickovic@vojvodina.gov.rs
Zorica_Vukobrat Zorica Vukobrat, pomoćnica pokrajinske sekretarke za budžet i analize (v.d.)
Tel.: 021/487 4339, e-mail: zorica.vukobrat@vojvodina.gov.rs
Dragica Raković, pomoćnica pokrajinske sekretarke
za pravne i ekonomske poslove (v.d.)
Tel.: 021/487 4346 e-mail: dragica.rakovic@vojvodina.gov.rs
Aleksandar Pejin, pomoćnik pokrajinske sekretarke
za poslove trezora (v.d.)
Tel.:021/487 4645, e-mail: aleksandar.pejin@vojvodina.gov.rs
Viktor Kremenović Ekres, pomoćnik pokrajinske sekretarke
za poslove knjigovodstva (v.d.)
Tel.:021/487 4040, e-mail:viktor.ekres@vojvodina.gov.rs
Pavel Labath, pomoćnik pokrajinske sekretarke
za informacioni sistem budžeta i trezora (v.d.)
Tel.: 021/487 4266, e-mail: pavel.labath@vojvodina.gov.rs