Информатор о раду

 

Поводом Међународног дана права јавности да зна, 28. септембра 2012. године Покрајинском секретаријату за финансије је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доделио награду за допринос афирмисању права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду. Ово признање Секретаријат је добио по избору Комисије за избор кандидата за доделу признања, чији су чланови представници Коалиције за слободу приступа информацијама, новинарских удружења и академске јавности. Признање је уручио повереник Родољуб Шабић.

Покрајински секретаријат за финансије, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, матични број 08035059, порески идентификациони број (ПИБ) 100715309.

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Сл. гласник РС“, број 10/2022).

Први Информатор о раду Покрајинског секретаријата за финансије објављен је 13.07.2006. године.

Почевши од 10. новембра 2022. Информатор о раду Покрајинског секретаријата за финансије, објављује се путем Јединственог информационог система информатора о раду, на линку https://informator.poverenik.rs/informator?org=wJRHJXPaY9ajH3z9o

Информатор се на захтев заинтересованог лица издаје и у штампаном облику.