Finansijski dokumenti sekretarijata

2024.


Izmene i dopune finansijskog plana pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2024. godinu – 09.01.2024.


Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2024. godinu – 14.12.2023.


2023.


Izmene i dopune finansijskog plana pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2023. godinu – R – 08.11.2023.


Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2023. godinu – 07.11.2023.


Izmene i dopune finansijskog plana pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2023. godinu – 11.10.2023.


Izmene i dopune finansijskog plana pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2023. godinu – R – 31.08.2023.


Izmene i dopune finansijskog plana pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2023. godinu – 30.08.2023.


Izmene i dopune finansijskog plana pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2023. godinu – R – 04.07.2023.


Izmene i dopune finansijskog plana pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2023. godinu – 04.07.2023.


Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2023. godinu – 11.01.2023.


2022.


Izmena finansijskog plana pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2022. godinu – 21.11.2022.


Izmena finansijskog plana pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2022. godinu – 07.09.2022.


Izmena i dopuna finansijskog plana pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2022. godinu – 31.08.2022.


Izmena finansijskog plana pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2022. godinu – 21.06.2022.


Izmena finansijskog plana pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2022. godinu – 12.05.2022.


Izmena i dopuna finansijskog plana pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2022. godinu – 08.02.2022.


Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2022. godinu – 06.01.2022.