Informator o radu

 

Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, 28. septembra 2012. godine Pokrajinskom sekretarijatu za finansije je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dodelio nagradu za doprinos afirmisanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu. Ovo priznanje Sekretarijat je dobio po izboru Komisije za izbor kandidata za dodelu priznanja, čiji su članovi predstavnici Koalicije za slobodu pristupa informacijama, novinarskih udruženja i akademske javnosti. Priznanje je uručio poverenik Rodoljub Šabić.

Pokrajinski sekretarijat za finansije, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, matični broj 08035059, poreski identifikacioni broj (PIB) 100715309.

Informator je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, broj 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/2021) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti („Sl. glasnik RS“, broj 10/2022).

Prvi Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za finansije objavljen je 13.07.2006. godine.

Počevši od 10. novembra 2022. Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za finansije, objavljuje se putem Jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu, na linku https://informator.poverenik.rs/informator?org=wJRHJXPaY9ajH3z9o

Informator se na zahtev zainteresovanog lica izdaje i u štampanom obliku.