Budžet APV

2024.


GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDžET AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU


2023.


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENjE BUDžETA


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU (TREĆI REBALANS)

OBRAZLOŽENjE REBALANSA BUDžETA


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU (DRUGI REBALANS)

OBRAZLOŽENjE DRUGOG REBALANSA BUDžETA


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU

OBRAZLOŽENjE REBALANSA BUDžETA


PREDLOG AMANDMANA VI  DO XI NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


2022.


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU


REVIDIRANO UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2023. GODINU

TABELA TRANSFERA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU

PROGRAMSKA STRUKTURA PREDLOGA BUDžETA RS ZA 2023. GODINU

Prilog 1 – PREGLED BROJA ZAPOSLENIH I SREDSTAVA ZA PLATE ZA 2023. GODINU (USKLAĐENA SA IZMENAMA PROPISA)


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


INFORMACIJE U PROCESU PRIPREME BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2023. GODINU

UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Prilozi

FISKALNA STRATEGIJA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

OBAVEŠTENjE O OSNOVNIM EKONOMSKIM PRETPOSTAVKAMA I SMERNICAMA ZA PRIPREMU BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2023. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


2021.

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


OBRAZLOŽENjE RAZLOGA ZBOG KOJIH SE NE SPROVODI JAVNA RASPRAVA U TOKU IZRADE NACRTA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


2020.

UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


ČETVRTE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


TREĆE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prilog 4 – Transferi iz budžeta Republike Srbije

Prilog 5 – Programska struktura predloga Zakona o budžetu Republike Srbije


DRUGE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prilozi


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


ODLUKA O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


GRAĐANSKI BUDžET ZA 2020. GODINU


2019.

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


2. PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Prilog 1 – Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2020 godinu

Prilozi 2020


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


IZMENE UPUTSTVA ZA IZRADU NACRTA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


UPUTSTVO ZA IZRADU NACRTA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU

PRILOZI


GRAĐANSKI BUDžET

UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU

Prilozi


2018.


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


ČETVRTE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

TREĆE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Prilozi

UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa

Uputstvo za izradu programskog budžeta

Prilog 1

Prilog 2


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU – REBALANS II


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


GRAĐANSKI BUDžET

2021.

NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


2020.

UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


ČETVRTE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


TREĆE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prilog 4 – Transferi iz budžeta Republike Srbije

Prilog 5 – Programska struktura predloga Zakona o budžetu Republike Srbije


DRUGE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prilozi


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


ODLUKA O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


GRAĐANSKI BUDžET ZA 2020. GODINU


2019.

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


2. PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Prilog 1 – Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2020 godinu

Prilozi 2020


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


IZMENE UPUTSTVA ZA IZRADU NACRTA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


UPUTSTVO ZA IZRADU NACRTA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU

PRILOZI


GRAĐANSKI BUDžET

UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU

Prilozi


2018.


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


ČETVRTE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

TREĆE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Prilozi

UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa

Uputstvo za izradu programskog budžeta

Prilog 1

Prilog 2


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU – REBALANS II


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


GRAĐANSKI BUDžET