Kontakt

Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
Bulevar Mihajla Pupina br. 16
21101 Novi Sad

Telefon: +381(0)21-487-4345
Faks: +381 (0)21-456-581
Web: http:// www.psf.vojvodina.gov.rs
e-mail: psfkabinet@vojvodina.gov.rs

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja:

sekretar Aleksandra Dovijarov
email aleksandra.dovijarov@vojvodina.gov.rs
telefon 021/487-4543

sekretar Dragana Papić
email dragana.papic@vojvodina.gov.rs
telefon 021/487-4205

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

sekretar Dragica Raković
email dragica.rakovic@vojvodina.gov.rs
telefon 021/487-4028
telefon 021/487-4346

Lica zadužena za održavanje veb prezentacije:

Nataša Popović, natasa.popovic@vojvodina.gov.rs, 021 487 4563
Mila Gogić, mila.gogic@vojvodina.gov.rs, 021 487 4802
Ivan Majoroš, ivan.majoros@vojvodina.gov.rs, 021 487 4295