ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Лице за заштиту података о личности:

sekretar Драгица Раковић
email dragica.rakovic@vojvodina.gov.rs
telefon 021/487-4028
telefon 021/487-4345