Буџет АПВ

2024.


ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ


2023.


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилози


ПОКРАЈИНСКA СКУПШТИНСКA ОДЛУКA О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА


ПОКРАЈИНСКA СКУПШТИНСКA ОДЛУКA О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (ТРЕЋИ РЕБАЛАНС)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (ДРУГИ РЕБАЛАНС)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДРУГОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА


ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА VI  ДО XI НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


2022.


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилози


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


РЕВИДИРАНО УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ТАБЕЛА ТРАНСФЕРА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА ПРЕДЛОГА БУЏЕТА РС ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 1 – ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (УСКЛАЂЕНА СА ИЗМЕНАМА ПРОПИСА)


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


ИНФОРМАЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ

Прилози

ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСНОВНИМ ЕКОНОМСКИМ ПРЕТПОСТАВКАМА И СМЕРНИЦАМА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


2022.

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ СЕ НЕ СПРОВОДИ ЈАВНА РАСПРАВА У ТОКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И/ИЛИ ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ, ОДНОСНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ

Прилози


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


2020.

УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилози


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ


ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

Прилог 4 – Трансфери из буџета Републике Србије

Прилог 5 – Програмска структура предлога Закона о буџету Републике Србије


ДРУГЕ ИЗМЕНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ


ИЗМЕНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ


УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

Прилози


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И/ИЛИ ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ, ОДНОСНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ


2019.

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


2. ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020 годину

Прилози 2020


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И/ИЛИ ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ, ОДНОСНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ


ИЗМЕНЕ УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ


УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРИЛОЗИ


ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ

УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Прилози


2018.


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ


ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

Прилози

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

Упутство за праћење и извештавање о учинку програма

Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa

Прилог 1

Прилог 2


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И/ИЛИ ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС II


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И/ИЛИ ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ


ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ