Интерни и јавни конкурс

2023. година

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије и образац изјаве – истекао


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије и образац изјаве – истекао


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије и образац изјаве – истекао


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије и образац пријаве – истекао


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије и образац пријаве – истекао


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије и образац пријаве – истекао

А Р Х И В А


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије и образац пријаве – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао