Јавни конкурс

2023. година

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије и образац пријаве

А Р Х И В А

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије и образац пријаве – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије  – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за финансије – истекао