Финансијски документи секретаријата

2024.


Измене и допуне финансијског плана покрајинског секретаријата за финансије за 2024. годину – 09.01.2024.


Финансијски план покрајинског секретаријата за финансије за 2024. годину – 14.12.2023.


2023.


Измене и допуне финансијског плана покрајинског секретаријата за финансије за 2023. годину – Р – 08.11.2023.


Финансијски план покрајинског секретаријата за финансије за 2023. годину – 07.11.2023.


Измене и допуне финансијског плана покрајинског секретаријата за финансије за 2023. годину – 11.10.2023.


Измене и допуне финансијског плана покрајинског секретаријата за финансије за 2023. годину – Р – 31.08.2023.


Измене и допуне финансијског плана покрајинског секретаријата за финансије за 2023. годину – 30.08.2023.


Измене и допуне финансијског плана покрајинског секретаријата за финансије за 2023. годину – Р – 04.07.2023.


Измене и допуне финансијског плана покрајинског секретаријата за финансије за 2023. годину – 04.07.2023.


Финансијски план покрајинског секретаријата за финансије за 2023. годину – 11.01.2023.


2022.


Измена финансијског плана покрајинског секретаријата за финансије за 2022. годину – 21.11.2022.


Измена финансијског плана покрајинског секретаријата за финансије за 2022. годину – 07.09.2022.


Измена и допуна финансијског плана покрајинског секретаријата за финансије за 2022. годину – 31.08.2022.


Измена финансијског плана покрајинског секретаријата за финансије за 2022. годину – 21.06.2022.


Измена финансијског плана покрајинског секретаријата за финансије за 2022. годину – 12.05.2022.


Измена и допуна финансијског плана покрајинског секретаријата за финансије за 2022. годину – 08.02.2022.


Финансијски план покрајинског секретаријата за финансије за 2022. годину – 06.01.2022.