Актуелно

2020.

УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилози


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ СЕ НЕ СПРОВОДИ ЈАВНА РАСПРАВА У ТОКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ


ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

Прилог 4 – Трансфери из буџета Републике Србије

Прилог 5 – Програмска структура предлога Закона о буџету Републике Србије


ДРУГЕ ИЗМЕНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ


ИЗМЕНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ


УПУТСТВО О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ НАРАТИВНОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

Прилози


ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСК ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – МАРТ 2020. ГОДИНЕ

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСК ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И/ИЛИ ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ, ОДНОСНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


Обавештење о исходу јавног позива за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода АП Војводине

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ


2019.

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


2. ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ПРЕДЛОГ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ O БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020 годину

Прилози 2020


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ


Обавештење о исходу јавног позива за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода АП Војводине


ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ


Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Пријава – Образац ПК


Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније


Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине

УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Прилози


2018.


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ


ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

Прилози

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

Упутство за праћење и извештавање о учинку програма

Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa

Прилог 1

Прилог 2


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И/ИЛИ ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС II


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ


Инструкција за предлагање капиталних пројеката ради припреме плана јавних инвестиција АП Војводине за период 2019 – 2021. године
Прилог 1 – Образац КИ
Прилог 2 – Образац КР
Прилог 3 – Образац КФ


ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ

2017.


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ


Измене и допуне Упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину
Буџет 2018 – Прилог 1
Буџет 2018 – Прилог 2 Буџет 2018 – Прилог 3
Буџет 2018 – Прилог 4 Буџет 2018 – Прилог 5

Решење о лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Покрајинском секретаријату за финансије


Други јавни конкурс у 2017.години за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Образац пријаве на јавни конкурс

Упутство за попуњавање пријаве на Јавни конкурс


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


Упутство за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину
Буџет 2018 – Прилог 1
Буџет 2018 – Прилог 2


Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2016. годину

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Аутономне покрајине Војводине

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2016. годину

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника за 2016. годину

Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији за 2016. годину

Презентација Одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2016. годину


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


Правилник о условима, начину и поступку за измену периодичног плана потрошње и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период

Образац ИПП

2016.

Упутство о методологији и динамици израде финансијског плана корисника буџетских средстава Aутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Прилози

ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ – Водич кроз буџет АП Војводине за 2017. годину

Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за рефинансирање дела јавног дуга Аутономне покрајине Војводине

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Друга измена и допуна упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Буџет 2017 – Прилог 5 – ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА РС

Измене и допуне упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Обавештење о примени чланова 9, 103. и 207. Закона о општем управном поступку

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину – НОВЕМБАР

Трећа измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину
Буџет 2017 – Прилог 1
Буџет 2017 – Прилог 2
Буџет 2017 – Прилог 3
Буџет 2017 – Прилог 4

Друга измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА: ЛИЦЕНЦА ЗА SQL MANAGER IBEXPERT DEVELOPER STUDIO EDITION (ЈНМВ број: 102-404-191/2016-02 од 20.10.2016. године)

  1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2016. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Упутство за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину
Буџет 2017 – Прилог 1
Буџет 2017 – Прилог 2
Буџет 2017 – Прилог 3
Критеријуми за процену доприноса РОБ циљева РР и класификацију програма у односу на питања родне равноправности

Циљеви Националног акционог плана за родну равноправност 2016-2020
Кључ за тумачење резултата самопроцене буџетских корисника на основу Критеријума за процену доприноса РОБ циљева РР и класификацију програма у односу на питања родне равноправности

Упутство о методологији и динамици израде финансијског плана директних корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину усклађеног са апропријацијама одобреним Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, укључујући и промене у апропријацијама одобрене од 01. августа до 30. септембра 2016. године

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину

Решење о лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Покрајинском секретаријату за финансије

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања