Актуелно

2017.


ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СМЕРНИЦА ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СМЕРНИЦА ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Ребаланс 2017 – Прилог 1
Ребаланс 2017 – Прилог 2
Ребаланс 2017 – Прилог 3
Ребаланс 2017 – Прилог 4


Правилник о условима, начину и поступку за измену периодичног плана потрошње и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период

Образац ИПП

2016.

Упутство о методологији и динамици израде финансијског плана корисника буџетских средстава Aутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Прилози

ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ – Водич кроз буџет АП Војводине за 2017. годину

Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за рефинансирање дела јавног дуга Аутономне покрајине Војводине

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Друга измена и допуна упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Буџет 2017 – Прилог 5 – ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА РС

Измене и допуне упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Обавештење о примени чланова 9, 103. и 207. Закона о општем управном поступку

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину – НОВЕМБАР

Трећа измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину
Буџет 2017 – Прилог 1
Буџет 2017 – Прилог 2
Буџет 2017 – Прилог 3
Буџет 2017 – Прилог 4

Друга измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА: ЛИЦЕНЦА ЗА SQL MANAGER IBEXPERT DEVELOPER STUDIO EDITION (ЈНМВ број: 102-404-191/2016-02 од 20.10.2016. године)

  1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2016. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Упутство за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину
Буџет 2017 – Прилог 1
Буџет 2017 – Прилог 2
Буџет 2017 – Прилог 3
Критеријуми за процену доприноса РОБ циљева РР и класификацију програма у односу на питања родне равноправности

Циљеви Националног акционог плана за родну равноправност 2016-2020
Кључ за тумачење резултата самопроцене буџетских корисника на основу Критеријума за процену доприноса РОБ циљева РР и класификацију програма у односу на питања родне равноправности

Упутство о методологији и динамици израде финансијског плана директних корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину усклађеног са апропријацијама одобреним Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, укључујући и промене у апропријацијама одобрене од 01. августа до 30. септембра 2016. године

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину

Решење о лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Покрајинском секретаријату за финансије

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања