Буџет АПВ 2016.

Правилник о условима, начину и поступку за измену периодичног плана потрошње и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период

Образац ИПП

2016.


Упутство о методологији и динамици израде финансијског плана корисника буџетских средстава Aутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Прилози


ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ – Водич кроз буџет АП Војводине за 2017. годину


Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину


Друга измена и допуна упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Буџет 2017 – Прилог 5 – ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА РС


Измене и допуне упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину


Трећа измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину
Буџет 2017 – Прилог 1
Буџет 2017 – Прилог 2
Буџет 2017 – Прилог 3
Буџет 2017 – Прилог 4


Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину – НОВЕМБАР


Друга измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину


Измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину


Упутство за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину
Буџет 2017 – Прилог 1
Буџет 2017 – Прилог 2
Буџет 2017 – Прилог 3
Критеријуми за процену доприноса РОБ циљева РР и класификацију програма у односу на питања родне равноправности

Циљеви Националног акционог плана за родну равноправност 2016-2020
Кључ за тумачење резултата самопроцене буџетских корисника на основу Критеријума за процену доприноса РОБ циљева РР и класификацију програма у односу на питања родне равноправности


Упутство о методологији и динамици израде финансијског плана директних корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину усклађеног са апропријацијама одобреним Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, укључујући и промене у апропријацијама одобрене од 01. августа до 30. септембра 2016. године

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗМЕНУ ПЕРИОДИЧНОГ ПЛАНА ИЗВРШЕЊА И ОДОБРЕНОГ ОБИМА РАСХОДА И ИЗДАТАКА (КВОТЕ) ЗА ОДРЕЂЕНИ ПЕРИОД

Образац ИПП

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ

Прилог 5 – Трансфери

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ

ИСПРАВЉЕН Буџет 2016 – Прилог 1

Напомена – У Табели Прилог 1 Преглед броја запослених и средстава за плате у пољу Назив јединице локалне власти унети назив Директног буџетског корисника (обзиром да су табеле креиране од стране Министарства финансија и да је наведено поље закључано) и пре доставе табеле оверити потписом и печатом

Буџет 2016 – Прилог 2

Буџет 2016 – Прилог 3

Буџет 2016 – Прилог 4

УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ