Prihodi i rashodi budžeta lokalnih samouprava

AKTUELNO


Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u 2021. godini
Prilog


ARHIVA


2020. GODINA


Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u 2020. godini
Prilog

2019. GODINA


Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u 2019. godini
Prilog

2018. GODINA

Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u 2018. godini
Prilog

2017. GODINA

Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u 2017. godini
Prilog

Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u periodu januar-jun 2017. godine
Prilog

2016. GODINA

Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u 2016. godini
Prilog

Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u periodu januar-jun 2016. godine
Prilog

2015. GODINA

Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u 2015. godini
Prilog

Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u periodu januar-jun 2015. godine
Prilog

2014. GODINA

Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u 2014. godini
Prilog

Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u periodu januar-jun 2014. godine
Prilog

2013. GODINA

Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u 2013. godini
Prilog

Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u periodu januar-jun 2013. godine
Prilog

2012. GODINA

Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u 2012. godini
Prilog

Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u AP Vojvodini u periodu januar-jun 2012. godine
Prilog