Приходи и расходи буџета локалних самоуправа

АКТУЕЛНО

Захтев општинама за доставу података о оствареним приходима и извршеним расходима буџета у 2016. години

Захтев градовима за доставу података о оствареним приходима и извршеним расходима буџета у 2016. години

Обрасци

 

2016. ГОДИНА

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у периоду јануар-јун 2016. године
Прилог

 

АРХИВА

2015. ГОДИНА

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2015. години
Прилог

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у периоду јануар-јун 2015. године
Прилог

2014. ГОДИНА

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2014. години
Прилог

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у периоду јануар-јун 2014. године
Прилог

2013. ГОДИНА

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2013. години
Прилог

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у периоду јануар-јун 2013. године
Прилог

2012. ГОДИНА

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2012. години
Прилог

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у периоду јануар-јун 2012. године
Прилог