Презентација еФактуре 2022

Нови Сад, 21. април 2022.

У великој сали Скупштине АП Војводине одржана је Презентација – еФактуре 2022 – за све директне кориснике буџета, којом је презентован унос, учитавање, оверавање, одобравање и слање електронских фактура системом BISTrezor.

Покрајинска секретарка за финансије је у уводном излагању указала на новине које уводи Закон о електронском документу, и о електронском фактурисању. Размена докумената у електронском облику доноси предности, штеди време, новац, смањује могућност грешке и уводи стандардизацију послова, који ће омогућити рационалније коришћење свих ресурса. Ове предности посебно долазе до изражаја масовнијом употребом електронских докумената у свакодневном пословању и коришћењем све боље софтверске подршке која је на располагању руководиоцима у покрајинским органима.

Закон о електронском фактурисању предвиђа фазно увођење обавезе издавања и примања електронских фактура. 1. маја 2022. године, наступа обавеза субјекта приватног сектора да изда електронску фактуру субјекту јавног сектора, као и обавеза јавног сектора да прими, изда, шаље и чува електронску фактуру.

Покрајинска уредба o начину поступања са електронским фактурама (“Сл. лист АП Војводине”, бр. 49/2021 и 2/2022)  ближе одређује поступања покрајинских органа, служби и дирекције са еФактурама у систему BISTrezor.

Павел Лабатх, помоћник покрајинске секретарке и Љиљана Ковачевић презентовали су унос, учитавање, оверавање, одобравање и слање електронских фактура системом BISTrezor и нове функционалности и контроле у процесима управљања преузетим обавезама. На крају презентације, присутни су имали прилике да добију и одговоре на постављана питања.

Ово је једна у низу најављених презентација, којима ће се корисници информационог система BISTrezor поступно презентовати уведене новине у пословању.

Презентација – еФактуре 2022

Презентација – Управљање преузетим обавезама