Prezentacija eFakture 2022

Novi Sad, 21. april 2022.

U velikoj sali Skupštine AP Vojvodine održana je Prezentacija – eFakture 2022 – za sve direktne korisnike budžeta, kojom je prezentovan unos, učitavanje, overavanje, odobravanje i slanje elektronskih faktura sistemom BISTrezor.

Pokrajinska sekretarka za finansije je u uvodnom izlaganju ukazala na novine koje uvodi Zakon o elektronskom dokumentu, i o elektronskom fakturisanju. Razmena dokumenata u elektronskom obliku donosi prednosti, štedi vreme, novac, smanjuje mogućnost greške i uvodi standardizaciju poslova, koji će omogućiti racionalnije korišćenje svih resursa. Ove prednosti posebno dolaze do izražaja masovnijom upotrebom elektronskih dokumenata u svakodnevnom poslovanju i korišćenjem sve bolje softverske podrške koja je na raspolaganju rukovodiocima u pokrajinskim organima.

Zakon o elektronskom fakturisanju predviđa fazno uvođenje obaveze izdavanja i primanja elektronskih faktura. 1. maja 2022. godine, nastupa obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora, kao i obaveza javnog sektora da primi, izda, šalje i čuva elektronsku fakturu.

Pokrajinska uredba o načinu postupanja sa elektronskim fakturama (“Sl. list AP Vojvodine”, br. 49/2021 i 2/2022) bliže određuje postupanja pokrajinskih organa, službi i direkcije sa eFakturama u sistemu BISTrezor.

Pavel Labath, pomoćnik pokrajinske sekretarke i Ljiljana Kovačević prezentovali su unos, učitavanje, overavanje, odobravanje i slanje elektronskih faktura sistemom BISTrezor i nove funkcionalnosti i kontrole u procesima upravljanja preuzetim obavezama. Na kraju prezentacije, prisutni su imali prilike da dobiju i odgovore na postavljana pitanja.

Ovo je jedna u nizu najavljenih prezentacija, kojima će se korisnici informacionog sistema BISTrezor postupno prezentovati uvedene novine u poslovanju.

Prezentacija – eFakture 2022

Prezentacija – Upravljanje preuzetim obavezama