11. juna 2022. godine prvi put obeležavamo Dan rodne ravnopravnosti

Смиљка Јовановић, покрајинска секретарка

Novi Sad, 10. jun 2022.

Dan rodne ravnopravnosti ustanovljen je Odlukom Vlade Republike Srbije 27. oktobra 2021. godine, na inicijativu potpredsednice Vlade i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorane Mihajlović. Tog dana 1842. godine odobreno je školovanje žena u Srbiji.

Ovogodišnja tema obeležavanja Dana rodne ravnoravnosti, u saradnji sa mrežom „Život bez nasilja“, je „Žene u fokusu“.

Tim povodom predstavljamo Smiljku Jovanović, pokrajinsku sekretarku za finansije

Rođena je u Erdeviku. Završila je Ekonomski fakultet u Subotici i Specijalističke studije na Pravnom fakultetu u Beogradu, na Katedri za javne finansije. Radila je u oblasti bankarstva, osiguranja i kontrole poreza. Za sekretarku Pokrajinskog sekretarijata za finansije, izabrana je 2016. godine – kao prva žena na ovoj funkciji.

Zalaže se za postizanje socijalne ravnopravnosti žena i muškaraca i pravične raspodele resursa na pokrajinskom nivou.

Dvadestogodišnji rad Pokrajinske vlade na radnoj ravnopravnosti i rezultati angažovanja Pokrajinskog sekretarijata za finansije, kao nosioca podrške uvođenja rodne perspektive u budžetski proces, dali su doprinos da se Srbija nađe u grupi od samo 19% zemalja koje uspešno sprovode rodno odgovorno budžetiranje.