Author
Nataša Popović

Презентација еФактуре 2022

Нови Сад, 21. април 2022. У великој сали Скупштине АП Војводине одржана је Презентација – еФактуре 2022 – за све директне кориснике буџета, [...]

Сектор за послове књиговодства

У Сектору за послове књиговодства обављају се финансијско – материјални и стручно – оперативни послови који обухватају: књижење у главној књизи трезора, усаглашавање [...]

Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић о мишљењу државне ревизорске институције – признање за Покрајинску владу

Нови Сад, 23. јуни 2019.године Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић о мишљењу државне ревизорске институције – признање за Покрајинску владу [...]