Архива – јавне набавке

2019.

Одлука о доношењу Плана јавних набавки Покрајинског секретаријата за финансије за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Јавна набавка мале вредности услуге: екстерна ревизија Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору

2018.

Одлука о доношењу Плана јавних набавки Покрајинског секретаријата за финансије за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Јавна набавка мале вредности услуге: екстерна ревизија Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину (ЈНМВ број: 102-404-48/2018-02 од 31.01.2018. године

 1. Позив за подношење понуда

 2. Конкурсна документација      word     pdf
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору

2017.

Одлука о доношењу Плана јавних набавки Покрајинског секретаријата за финансије за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину

Јавна набавка мале вредности услуге: екстерна ревизија Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину (ЈНМВ број: 102-404-47/2017-02/1 од 09.02.2017. године)

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одговори на питања понуђача
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору

 

2016.

Јавна набавка мале вредности добра: лиценца за SQL MANAGER IBEXPERT DEVELOPER STUDIO EDITION (ЈНМВ број: 102-404-191/2016-02 од 20.10.2016. године)

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности услуге: екстерна ревизија завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину (ЈНМВ број: 102-404-75/2016-02/1 од 10.03.2016. године)

 1. Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности добра: лиценца за програмски језик „DELPHI” (ЈНМВ број: 102-404-74/2016-02/1 од 09.03.2016. године)

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива по партијама за стручну литературу за потребе запослених за 2016. годину број: 102 404-16/2016-02

 1. Одлука о избору најповољније понуде

 

2014.

Јавна набавка број: 102-404-44/2014-01 / орн 22200000/ – преговарачки поступак без објављивања јавног позива по партијама за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених за 2014. годину
1. Обавештење о закљученим уговорима

Јавна набавка мале вредности број: 102-404-45/2014-01 – избор ревизорског предузећа за екстерну ревизију завршног рачуна Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закључењу уговора

Архива

План јавних набавки Покрајинског секретаријата за финансије за 2013. годину
План јавних набавки Покрајинског секретаријата за финансије за 2012. годину
План јавних набавки Покрајинског секретаријата за финансије за 2011. годину
План јавних набавки Покрајинског секретаријата за финансије за 2010. годину
План јавних набавки Покрајинског секретаријата за финансије за 2009. годину

Обрасци извештаја јавних набавки
Образац А – Велике набавке
Образац Б – Мале набавке
Образац В – Поступци

Модел плана јавних набавки

Пример попуњеног плана јавних набавки