Arhiva – javne nabavke

2019.

Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Javna nabavka male vrednosti usluge: eksterna revizija Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu

 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2018.

Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Javna nabavka male vrednosti usluge: eksterna revizija Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu (JNMV broj: 102-404-48/2018-02 od 31.01.2018. godine

 1. Poziv za podnošenje ponuda

 2. Konkursna dokumentacija word pdf
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2017.

Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Javna nabavka male vrednosti usluge: eksterna revizija Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu (JNMV broj: 102-404-47/2017-02/1 od 09.02.2017. godine)

 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odgovori na pitanja ponuđača
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

2016.

Javna nabavka male vrednosti dobra: licenca za SQL MANAGER IBEXPERT DEVELOPER STUDIO EDITION (JNMV broj: 102-404-191/2016-02 od 20.10.2016. godine)

 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti usluge: eksterna revizija završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu (JNMV broj: 102-404-75/2016-02/1 od 10.03.2016. godine)

 1. Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti dobra: licenca za programski jezik „DELPHI” (JNMV broj: 102-404-74/2016-02/1 od 09.03.2016. godine)

 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora

Pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva po partijama za stručnu literaturu za potrebe zaposlenih za 2016. godinu broj: 102 404-16/2016-02

 1. Odluka o izboru najpovolјnije ponude

 

2014.

Javna nabavka broj: 102-404-44/2014-01 / orn 22200000/ – pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva po partijama za nabavku stručne literature za redovne potrebe zaposlenih za 2014. godinu
1. Obaveštenje o zaklјučenim ugovorima

Javna nabavka male vrednosti broj: 102-404-45/2014-01 – izbor revizorskog preduzeća za eksternu reviziju završnog računa Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaklјučenju ugovora

Arhiva

Plan javnih nabavki Pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2013. godinu
Plan javnih nabavki Pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2012. godinu
Plan javnih nabavki Pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2011. godinu
Plan javnih nabavki Pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2010. godinu
Plan javnih nabavki Pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2009. godinu

Obrasci izveštaja javnih nabavki
Obrazac A – Velike nabavke
Obrazac B – Male nabavke
Obrazac V – Postupci

Model plana javnih nabavki

Primer popunjenog plana javnih nabavki