Sektori

PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE – januar 2024 godine

ARHIVA


PREČIŠĆEN TEKST PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE jul 2023 godine

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE_JUL 2023

PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE

PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE do kraja 2022.