Размена искустава и достигнућа АП Војводине у родном буџетирању са представницима федералних институција Републике Аустрије

razmena iskustava i dostignuca apv

Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић учествовала је  у  студијској посети, коју је у Бечу,  на тему родно одговорног буџетирања, организовала Асоцијације Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women).

Дводневна студијска посета 2. и 3. октобра обухватила је сусрете са представницима више институција у Аустрији, које се баве родно одговорним буџетирањем, као што су Савезна канцеларија Аустрије, Парламентарна буџетска канцеларија, Федерално министарство за жене, породицу и омладину, Федерално министарство финансија и Аустријски суд за ревизију.

Учесници, међу којима су били и представници републичких органа управе, као и представнице Координационог тела за родну равноправност, у интерактивном сусрету, разменили су информације о начину рада, позитивна, али и негативна искуства из ове области.

Смиљка Јовановић упознала је учеснике са процесом родно одговорног буџетирања у АП Војводини од његовог почетка који се базирао на добровољности, кроз охрабривање и препоруку корисницима да у поступку припреме буџета сагледавају и опишу и родни утицај јавних политика које планирају, до законске обавезе која треба да заокружи овај процес у целини до 2020. године. Такође, истакла је обухват програма од 2017. до 2019. године, где се уочава пораст, како у броју програма, тако и у броју корисника буџетских средстава АП Војводине, који су обухваћени планом поступног увођења родно одговорног буџетирања.

Наводећи позитивне мере, посебно из сектора руралног развоја и социјалне заштите, истакла је напоре Покрајинске владе да у оквиру овог реформског процеса успешно достигне циљеве које је поставила, а све наравно уз константну подршку представница UN WOMEN.

Учесници студијске посете имали су прилику и да се сусретну са амбасадором Републике Србије у Бечу, Небојшом Родићем.

razmena iskustava i dostignuca apv