Author
Vesna Popovic

Размена искустава и достигнућа АП Војводине у родном буџетирању са представницима федералних институција Републике Аустрије

Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић учествовала је  у  студијској посети, коју је у Бечу,  на тему родно одговорног буџетирања, организовала Асоцијације Уједињених [...]