Razmena iskustava i dostignuća AP Vojvodine u rodnom budžetiranju sa predstavnicima federalnih institucija Republike Austrije

razmena iskustava i dostignuca apv

Pokrajinska sekretarka za finansije Smilјka Jovanović učestvovala je u studijskoj poseti, koju je u Beču, na temu rodno odgovornog budžetiranja, organizovala Asocijacije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

Dvodnevna studijska poseta 2. i 3. oktobra obuhvatila je susrete sa predstavnicima više institucija u Austriji, koje se bave rodno odgovornim budžetiranjem, kao što su Savezna kancelarija Austrije, Parlamentarna budžetska kancelarija, Federalno ministarstvo za žene, porodicu i omladinu, Federalno ministarstvo finansija i Austrijski sud za reviziju.

Učesnici, među kojima su bili i predstavnici republičkih organa uprave, kao i predstavnice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, u interaktivnom susretu, razmenili su informacije o načinu rada, pozitivna, ali i negativna iskustva iz ove oblasti.

Smilјka Jovanović upoznala je učesnike sa procesom rodno odgovornog budžetiranja u AP Vojvodini od njegovog početka koji se bazirao na dobrovolјnosti, kroz ohrabrivanje i preporuku korisnicima da u postupku pripreme budžeta sagledavaju i opišu i rodni uticaj javnih politika koje planiraju, do zakonske obaveze koja treba da zaokruži ovaj proces u celini do 2020. godine. Takođe, istakla je obuhvat programa od 2017. do 2019. godine, gde se uočava porast, kako u broju programa, tako i u broju korisnika budžetskih sredstava AP Vojvodine, koji su obuhvaćeni planom postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja.

Navodeći pozitivne mere, posebno iz sektora ruralnog razvoja i socijalne zaštite, istakla je napore Pokrajinske vlade da u okviru ovog reformskog procesa uspešno dostigne cilјeve koje je postavila, a sve naravno uz konstantnu podršku predstavnica UN WOMEN.

Učesnici studijske posete imali su priliku i da se susretnu sa ambasadorom Republike Srbije u Beču, Nebojšom Rodićem.

razmena iskustava i dostignuca apv