Догађаји

Презентација еФактуре 2022

Нови Сад, 21. април 2022. У великој сали Скупштине АП Војводине одржана је Презентација – еФактуре 2022 – за све директне кориснике буџета, [...]

Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић о мишљењу државне ревизорске институције – признање за Покрајинску владу

Нови Сад, 23. јуни 2019.године Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић о мишљењу државне ревизорске институције – признање за Покрајинску владу [...]