Потписан Споразум о сарадњи у реализацији реформе локалних финансија II (РЕЛОФ 2)

Нови Сад , 12. март 2021.

У Покрајинској влади потписан је Споразум о сарадњи у реализацији пројекта „Реформа локалних финансија II у Србији“ (РЕЛОФ 2), између швајцарског Државног секретаријата за економске послове, који заступа Амбасада Швајцарске у Србији, а представља Швајцарска канцеларија за сарадњу у Београду, и Покрајинске владе са партнером – Фондом „Европски послови“ АП Војводине.

У име Покрајинске владе, Споразум је потписала секретарка за финансије Смиљка Јовановић, а у име Фонда „Европски послови“ директор Александар Симурдић.

Пројекат финансира Швајцарска Конфедерација, са три милиона франака. Циљ реализације РЕЛОФ-а 2 у Србији јесте наставак јачања управљања јавним финансијама на локалном нивоу ради унапређења стратешке расподеле јавних средстава.

У овој фази трајања Пројекта, који ће се спроводити до 31. јануара 2023. године, фокус је на унапређивању система надзора над радом локалних јавних предузећа ─ праћењем и контролом фискалног ризика, те на унапређивању корпоративног управљања и система извештавања према оснивачима тих јавних предузећа и Министарству привреде.

Пројекат треба да пружи подршку локалним самоуправама у управљању ризицима и учинцима кроз свеобухватну унутрашњу контролу и адекватно управљање јавним финансијама.

У оквиру РЕЛОФ-а 2 Покрајински секретаријат за финансије координираће активности у вези с подршком јавним предузећима чији је оснивач АП Војводина. Будући да пројекат подразумева и израду новог софтвера за извештавање у сарадњи са Министарством привреде, који треба да допринесе ефикаснијој анализи рада јавних предузећа са циљем бољег управљања, предстојеће активности треба да омогуће благовремену и квалитетну припрему свих учесника, доносилаца одлука и запослених.

Учешћем партнера у овом пројекту – Фонда „Европски послови“ обезбедиће се ефикасна и координарана подршка локалним јавним предузећима, као и градовима и општинама који су им оснивачи.

Фонд ће имати важну улогу у погледу мобилисања доносилаца одлука и запослених у органима управе општина и градова, као и локалних јавних предузећа и установа са територије АП Војводине.

То је посебно значајно када се узме у обзир да је један од циљева РЕЛОФ-а 2 повећање броја јединица локалне самоуправе обухваћених овом иницијативом, као и проширење делокруга јавних предузећа, уз примену унапређеног механизма за стручно усавршавање. На тај начин биће постигнута много боља сарадња са републичким и покрајинским институцијама у погледу управљања јавним финансијама на локалном нивоу.