Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић о мишљењу државне ревизорске институције – признање за Покрајинску владу

Нови Сад, 23. јуни 2019.године

Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић о мишљењу државне ревизорске институције – признање за Покрајинску владу