Догађаји

Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић о мишљењу државне ревизорске институције – признање за Покрајинску владу

Нови Сад, 23. јуни 2019.године Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић о мишљењу државне ревизорске институције – признање за Покрајинску владу [...]

Размена искустава и достигнућа АП Војводине у родном буџетирању са представницима федералних институција Републике Аустрије

Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић учествовала је  у  студијској посети, коју је у Бечу,  на тему родно одговорног буџетирања, организовала Асоцијације Уједињених [...]