Author
psf

Sektor za budžet i analize

U okviru Sektora za budžet i analize obavljaju se normativni, finansijsko – materijalni, stručno – operativni i administrativno – tehnički poslovi fiskalnih analiza [...]

Sektor za pravne i ekonomske poslove

U okviru Sektora za pravne i ekonomske poslove obavljaju se normativni, stručno – operativni, upravno – pravni, finansijsko – materijalni, poslovi upravljanja ljudskim [...]

Sektor za poslove trezora

U Sektoru za poslove trezora obavljaju se finansijsko – materijalni, stručno – operativni, normativni i administrativno – tehnički poslovi koji obuhvataju: projekciju i [...]