Smilјka Jovanović: Pozitivna iskustva AP Vojvodine u procesu rodnog budžetiranja

Skoplјe/Novi Sad, 28. maj – Pokrajinska sekretarka za finansije Smilјka Jovanović, učestvovala je u Skoplјu na Regionalnoj konferenciji o rodno odgovornom budžetiranju koju je organizovala Asocijacija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN), 22. i 23. maja.

Smilјka Jovanović je na panelu predstavila iskustva u uvođenju rodne perspektive u budžetski proces u Republici Srbiji, s akcentom na uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u procesu pripreme pokrajinskog budžeta u poslednje tri godine.

Kako je navela sekretarka Jovanović, radi se o procesu koji je novina u zemlјama Evropske unije i svetu.

„Inicijative o potrebi rodno odgovornog budžetiranja u Srbiji i AP Vojvodini, postoje već deceniju, ali tek od 2014. godine, kada je Vlada Republike Srbije osnovala Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, taj proces dobija prave institucionalne koordinate“, navela je sekretarka Jovanović i dodala da je 2015, zakonom koji uređuje budžetski sistem utvrđena obaveza rodnog budžetiranja u celini od 2020. Ona je podsetila da je već 2016, Zakon o budžetskom sistemu, dopunjen i obavezom izveštavanja o ostavrenju rodno definisanih cilјeva i pokazatelјa, čime je planiranje i izveštavanje o rodnoj komponenti budžeta – zaokruženo i dobilo svoj smisao.

Govoreći o institucionalnom jačanju mehanizama koji treba da doprinesu napretku rodne ravnopravnosti, sekretarka Jovanović je naglasila da je u AP Vojvodini u poslednje tri godine, uz podršku UN WOMEN, započeo proces rodnog budžetiranja. Taj proces koordinira Pokrajinski sekretarijat za finansije uz podršku pokrajinskog organa uprave u čijoj je nadležnosti ravnopravnost polova.

„U proteklom periodu Pokrajinski sekretarijat za finansije je stekao značajno iskustvo u ovom reformskom procesu, a prema izveštaju UN WOMEN, rad i aktivnosti u postupku uvođenja rodnog budžetiranja kod korisnika budžetskih sredstava AP Vojvodine, ocenjen je pozitivno“, navela je sekretarka Jovanović.

Kako bi reforma u ovoj oblasti bila uspešna, sekretarka Jovanović je naglasila da je veoma važna razmena iskustava institucija i organizacija u regionu u procesu trasiranja puta uvođenju rodno odgovornog budžetiranja u budžetski proces.