Trezor

2019. godina

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu u periodu januar – decembar 2019. godine

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – septembar 2019. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – septembar 2019. godine

 

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – jun 2019. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – jun 2019. godine

 

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu u periodu januar – mart 2019. godine

 

Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za 2018. godinu
Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika za 2018. godinu
Izveštaj o izvršenju budžeta prema programskoj klasifikaciji za 2018. godinu

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu Autonomne pokrajine Vojvodine

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar – decembar 2018. godine

_________________________________________________________________________________________

2018. godina

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – septembar 2018. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – septembar 2018. godine

_________________________________________________________________________________________

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – jun 2018. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – jun 2018. godine

_________________________________________________________________________________________

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar – mart 2018. godine

_________________________________________________________________________________________