Trezor

2018. godina

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – septembar 2018. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – septembar 2018. godine

_________________________________________________________________________________________

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – jun 2018. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – jun 2018. godine

_________________________________________________________________________________________

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar – mart 2018. godine

_________________________________________________________________________________________