Trezor

2018. godina

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – septembar 2018. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – septembar 2018. godine

_________________________________________________________________________________________

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – jun 2018. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – jun 2018. godine

_________________________________________________________________________________________

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar – mart 2018. godine

_________________________________________________________________________________________

2017. godina

Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu Autonomne pokrajine Vojvodine

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za 2017. godinu
Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika za 2017. godinu
Izveštaj o izvršenju budžeta prema programskoj klasifikaciji za 2017. godinu

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu u periodu januar – decembar 2017. godine

Prezentacija Izveštaja izvršenja budžeta AP Vojvodine u periodu januar – septembar 2017. godine

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu u periodu januar – septembar 2017. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar-septembar 2017. godine

Izveštaj o izvšenju prema programskoj strukturi u periodu januar-septembar 2017. godine

Prezentacija Izveštaja o izvršenju budžeta AP Vojvodine u periodu januar – jun 2017

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – jun 2017. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – jun 2017. godine

Izveštaj o izvršenju prema programskoj klasifikaciji u periodu januar – jun 2017. godine

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu u periodu januar – mart 2017

 

2016. godina

Prezentacija Odluke o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu

Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu Autonomne pokrajine Vojvodine

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za 2016. godinu
Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika za 2016. godinu
Izveštaj o izvršenju budžeta prema programskoj klasifikaciji za 2016. godinu

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu u periodu januar – decembar 2016. godine

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu u periodu januar – septembar 2016. godine
1. deo
2. deo
3. deo

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu u periodu januar – jun 2016. godine

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu u periodu januar – mart 2016. godine