Trezor

2022. godina

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za period januar – jun 2022. godine

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika za period januar – jun 2022. godine

 

Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika za 2021. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta prema programskoj klasifikaciji i rodno definisanim indikatorima za 2021. godinu

Obrasci od 6 do 9 sa mišljenjem DRI

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu

INFORMACIJA O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU U PERIODU JANUAR – DECEMBAR 2021. GODINE

 

2021. godina

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – septembar 2021. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – septembar 2021. godine


Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – jun 2021. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – jun 2021. godine


INFORMACIJA O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSK ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU U PERIODU JANUAR – MART 2021. GODINE


Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2020. godinu

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za 2020. godinu
Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika za 2020. godinu
Izveštaj o izvršenju budžeta prema programskoj klasifikaciji za 2020. godinu

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu Autonomne pokrajine Vojvodine

2020. godina


INFORMACIJA O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU U PERIODU JANUAR – DECEMBAR 2020. GODINE


UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU IZRADE NARATIVNOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2019. godinu

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za 2019. godinu
Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika za 2019. godinu
Izveštaj o izvršenju budžeta prema programskoj klasifikaciji za 2019. godinu

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu Autonomne pokrajine Vojvodine

 

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – septembar 2020. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – septembar 2020. godine

 

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – jun 2020. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – jun 2020. godine

 

INFORMACIJA O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSK ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU U PERIODU JANUAR – MART 2020. GODINE

INFORMACIJA O IZVRŠENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSK ODLUKE O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU U PERIODU JANUAR – DECEMBAR 2019. GODINE

_________________________________________________________________________________________

2019. godina

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu u periodu januar – decembar 2019. godine

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – septembar 2019. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – septembar 2019. godine

 

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – jun 2019. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – jun 2019. godine

 

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu u periodu januar – mart 2019. godine

 

Pokrajinska skupštinska odluka o završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za 2018. godinu
Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika za 2018. godinu
Izveštaj o izvršenju budžeta prema programskoj klasifikaciji za 2018. godinu

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu Autonomne pokrajine Vojvodine

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar – decembar 2018. godine

_________________________________________________________________________________________

2018. godina

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – septembar 2018. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – septembar 2018. godine

_________________________________________________________________________________________

Izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu januar – jun 2018. godine – Uvod i Opšti deo

Izveštaj o izvršenju finansijskih planova budžetskih korisnika u periodu januar – jun 2018. godine

_________________________________________________________________________________________

Informacija o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar – mart 2018. godine

_________________________________________________________________________________________