Контакт

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Булевар Михајла Пупина бр. 16
21101 Нови Сад

Телефон:  +381(0)21-487-4345
Факс: +381 (0)21-456-581
Web: http:// www.psf.vojvodina.gov.rs
e-mail: psfkabinet@vojvodina.gov.rs

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

sekretar Владо Кантар
email vlado.kantar@vojvodina.gov.rs
telefon 021/487-4345
telefon 021/487-4849

Лице за заштиту података о личности:

sekretar Зоран Пилиповић
email zoran.pilipovic@vojvodina.gov.rs
telefon 021/487-4028
telefon 021/487-4345

Лица задужена за одржавање веб презентације:

Наташа Поповић, natasa.popovic@vojvodina.gov.rs, 021 487 4563
Мила Зинајић, mila.zinajic@vojvodina.gov.rs, 021 487 4672
Иван Мајорош, ivan.majoros@vojvodina.gov.rs, 021 487 4295