Трезор

2018. година

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – септембар 2018. године – Увод и Општи део

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника у периоду јануар – септембар 2018. године

_________________________________________________________________________________________

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – јун 2018. године – Увод и Општи део

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника у периоду јануар – јун 2018. године

_________________________________________________________________________________________

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину у периоду јануар – март 2018. године

_________________________________________________________________________________________