Трезор

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету у периоду јануар – децембар 2016. године

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету у периоду јануар – септембар 2016. године
1. део
2. део
3. део

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину у периоду јануар – јун 2016. године

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину у периоду јануар – март 2016. године