Трезор

2018. година

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – септембар 2018. године – Увод и Општи део

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника у периоду јануар – септембар 2018. године

_________________________________________________________________________________________

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – јун 2018. године – Увод и Општи део

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника у периоду јануар – јун 2018. године

_________________________________________________________________________________________

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину у периоду јануар – март 2018. године

_________________________________________________________________________________________

2017. година

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2017. годину

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину Аутономне покрајине Војводине

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2017. годину
Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника за 2017. годину
Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији за 2017. годину

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у периоду јануар – децембар 2017. године

Презентација Извештаја извршења буџета АП Војводине у периоду јануар – септембар 2017. године

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину у периоду јануар – септембар 2017. године – Увод и Општи део                                                                                           

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника у периоду јануар-септембар 2017. године       

Извештај о извшењу према програмској структури у периоду јануар-септембар 2017. године                      

Презентација Извештаја о извршењу буџета АП Војводине у периоду јануар – јун 2017

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – јун 2017. године – Увод и Општи део

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника у периоду јануар – јун 2017. године

Извештај о извршењу према програмској класификацији у периоду јануар – јун 2017. године

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету у периоду јануар – март 2017

                                                                                                                                                                                                                              

2016. година

Презентација Одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2016. годину

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2016. годину

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину Аутономне покрајине Војводине

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2016. годину
Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника за 2016. годину
Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији за 2016. годину

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету у периоду јануар – децембар 2016. године

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету у периоду јануар – септембар 2016. године
1. део
2. део
3. део

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину у периоду јануар – јун 2016. године

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину у периоду јануар – март 2016. године