Трезор

2020. година

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСК ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – МАРТ 2020. ГОДИНЕ

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСК ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

_________________________________________________________________________________________

2019. година

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину у периоду јануар – децембар 2019. године

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – септембар 2019. године – Увод и Општи део

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника у периоду јануар – септембар 2019. године

 

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – јун 2019. године – Увод и Општи део

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника у периоду јануар – јун 2019. године

 

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину у периоду јануар – март 2019. године

 

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2018. годину

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2018. годину
Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника за 2018. годину
Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији за 2018. годину

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину Аутономне покрајине Војводине

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину у периоду јануар – децембар 2018. године

_________________________________________________________________________________________

2018. година

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – септембар 2018. године – Увод и Општи део

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника у периоду јануар – септембар 2018. године

_________________________________________________________________________________________

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – јун 2018. године – Увод и Општи део

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника у периоду јануар – јун 2018. године

_________________________________________________________________________________________

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину у периоду јануар – март 2018. године

_________________________________________________________________________________________