Kontakt

Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
Bulevar Mihajla Pupina br. 16
21101 Novi Sad
Telefon:  +381(0)21-487-4345
Faks: +381 (0)21-456-581

Web: http:// www.psf.vojvodina.gov.rs
e-mail: psfkabinet@vojvodina.gov.rs

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja:
sekretar Vlado Kantar
email vlado.kantar@vojvodina.gov.rs
021/487-4345
021/487-4849

Lica zadužena za održavanje veb prezentacije:

Nataša Popović, natasa.popovic@vojvodina.gov.rs, 021 487 4563
Mila Zinajić, mila.zinajic@vojvodina.gov.rs, 021 487 4672
Ivan Majoroš, ivan.majoros@vojvodina.gov.rs, 021 487 4295