Јавне набавке

2016.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ: ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ (ЈНМВ број: 102-404-75/2016-02/1 од 10.03.2016. године)

  1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА: ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК “ДЕЛПХИ” (ЈНМВ број: 102-404-74/2016-02/1 од 09.03.2016. године)

  1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ПО ПАРТИЈАМА ЗА СТРУЧНУ ЛИТЕРАТУРУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2016. ГОДИНУ БРОЈ: 102 404-16/2016-02

  1. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ