Буџет АПВ 2013.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2013.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2013.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ