Буџет АПВ 2012.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2012.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ