Буџет АПВ 2006.

ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2007. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ (МАЈ)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ (СЕПТЕМБАР)
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ