Pokrajina dodelila 100 miliona dinara za podršku projektima koji se finansiraju iz EU

Novi Sad, 8. jun 2018 – Pokrajinska sekretarka za finansije Smilјka Jovanović uručila je danas 64 ugovora korisnicima, koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva u okviru ovogodišnjeg konkursa resornog sekretarijata za sufinansiranje projekata, koji se finansiraju iz fondova Evropske unije.

Vrednost ovih ugovora je 100 miliona dinara.

Smilјka Jovanović je iznela da Pokrajinska vlada jedina u Srbiji subvencioniše programe namenjene sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Počelo se 2012. godine sa 20 miliona dinara, a 2017. godina je, kako je podsetila, završena sumom od 200 miliona dinara za ove namene.

„Obrazovnim i naučnim institucijama namenili smo 22 ugovora, u vrednosti 29,5 miliona dinara. Sa 16 ugovora podržaćemo jedinice lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, čija je vrednost 42,6 miliona dinara. Za institucije u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, opredelili smo 3 ugovora u vrednosti pet miliona dinara, dok je regionalnim razvojnim agencijama , poslovnim inkubatorima i javnim preduzećima u našoj pokrajini namenjeno po pet ugovora u vrednosti šest i po i devet miliona dinara“, istakla je sekretarka Jovanović. Preostala sredstva pripala su nevladinim organizacijama, u okviru 13 ugovora.

Najveći broj ugovora za podršku finansiranja projekata iz fondova EU, ukupno 45, dodelјen je za učešće u IPA projektima u okviru programa prekogranične saradnje (Rumunija, Mađarska i Hrvatska), Dunavskog transnacionalnog programa – 4 ugovora, te socijalne inkluzije, programa Erazmus+ i Kozme.

Sekretarka Jovanović je istakla da je interesovanje za ova sredstva veće od trenutnih mogućnosti, te da su potencijalni korisnici u 2018. godini iskazali potrebu za sredstvima u visini 250 miliona dinara. Tim povodom, rekla je da će Sekretarijat imati u vidu ovu činjenicu, kao i to da oni korisnici koji nisu danas dobili ugovore iz proceduralnih razloga, a takvih je 34 od 108 koji su konkurisali, na ova sredstva mogu računati u narednom ciklusu.

Kako je sekretarka Jovanović rekla, nakon rebalansa pokrajinskog budžeta u junu, za ove namene biće opredelјeno još 100 miliona dinara.