Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

2023. godina


Saopštenje o rezultatima javnog konkursa za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2023. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2023. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije – istekao

Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2023. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

VODIČ ZA UČESNIKE JAVNOG KONKURSA

Prijava – Obrazac PK_2023


 

A R H I V A


2022. godina


Saopštenje o rezultatima drugog javnog konkursa za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2022. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Drugi javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2022. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Prijava – Obrazac PK_2022


Saopštenje o rezultatima javnog konkursa za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2022. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2022. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2022. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

VODIČ ZA UČESNIKE JAVNOG KONKURSA

 

2021. godina


Saopštenje o rezultatima javnog konkursa za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2021. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2021. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Prijava – Obrazac PK

Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2021. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

VODIČ ZA UČESNIKE JAVNOG KONKURSA

 

2019. godina


Saopštenje o rezultatima javnog konkursa za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2019. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2019. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Prijava – Obrazac PK

Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2019. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Izveštaj o realizaciji projekata_Obrazac

Uputstvo za popunjavanje tabela Izveštaja o realizaciji projekta koji se finansira iz fondova EU a koje je podržao Pokrajinski sekretarijat za finansije

 

2018. godina


Saopštenje o rezultatima Drugog javnog konkursa u 2018. godini za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Drugi Javni konkurs u 2018 godini za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Obrazac prijave na javni konkurs

Uputstvo za popunjavanje prijave na Javni konkurs

Dopuna odluke o dodeli sredstava

Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2018. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Saopštenje o rezultatima Prvog javnog konkursa u 2018. godini za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Javni konkurs u 2018. godini za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

 

2017. godina


Saopštenje o rezultatima Drugog javnog konkursa u 2017. godini za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Drugi javni konkurs u 2017.godini za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Obrazac prijave na javni konkurs

Uputstvo za popunjavanje prijave na Javni konkurs

Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2017. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Saopštenje o rezultatima po Javnom konkursu za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2017. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2017. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije istekao

 

2016. godina


Saopštenje o rezultatima po javnom konkursu za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2016. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2016. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2016. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Konkursni obrasci
Obrazac P1 – pravno lice čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine pod uslovom da je ugovorna strana na Projektu, odnosno da je nosilac Projekta ili partner na Projektu i da nije direktni ili indirektni korisnik budžeta AP Vojvodine;
Obrazac P2 – jedinica lokalne samouprave za Projekat koji se finansira u okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije

Uputstva za popunjavanje obrazaca
Uputstvo za popunjavanje obrasca P1
Uputstvo za popunjavanje obrasca P2

 

2015. godina


Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2015. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije koju je donela pokrajinska vlada

Mišljenje Komisije za kontrolu državne pomoći na tekst predloga odluke o dodeli sredstava

Javni konkurs
Obrasci prijava na Javni konkurs P1 P2, P2-1, P3, P4, P5
Uputstvo za popunjavanje prijava na Javni konkurs

Registar podnetih prijava na javni konkurs
Registar zaključenih ugovora
Saopštenje o rezultatima dodele sredstava

Izveštaj o realizaciji projekta
Uputstvo za popunjavanje Izveštaja o realizaciji projekta

 

2014. godina


Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije koju je donela pokrajinska vlada

Mišljenje Komisije za kontrolu državne pomoći na tekst predloga odluke o dodeli sredstava

Javni konkurs
Obrasci prijava na Javni konkurs P1 P2, P2-1, P3
Uputstvo za popunjavanje prijava na Javni konkurs

Registar podnetih prijava na Javni konkurs
Registar zaključenih ugovora
Saopštenje o rezultatima Javnog konkursa

Izveštaj o realizaciji projekta
Uputstvo za popunjavanje Izveštaja o realizaciji projekta

 

2013. godina


Odluka o uslovima načinu i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2013. godini

Mišljenje Komisije za kontrolu državne pomoći na tekst predloga odluke o dodeli sredstava

Javni konkurs
Obrasci prijava na Javni konkurs P1 P2, P2-1, P3
Uputstvo za popunjavanje prijava na Javni konkurs

Registar podnetih prijava na Javni konkurs
Registar zaključenih ugovora

Izveštaj o realizaciji projekta
Uputstvo za popunjavanje Izveštaja o realizaciji projekta