Смиљка Јовановић: Позитивна искуства АП Војводине у процесу родног буџетирања

Скопље/Нови Сад, 28. мај – Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић, учествовала је у Скопљу на Регионалној конференцији о родно одговорном буџетирању коју је организовала Aсоцијација Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN WOMEN), 22. и 23. маја.

Смиљка Јовановић је на панелу представила искуства у увођењу родне перспективе у буџетски процес у Републици Србији, с акцентом на увођење родно одговорног буџетирања у процесу припреме покрајинског буџета у последње три године.

Како је навела секретарка Јовановић, ради се о процесу који је новина у земљама Европске уније и свету.  

„Иницијативе о потреби родно одговорног буџетирања у Србији и АП Војводини, постоје већ деценију, али тек од 2014. године, када је Влада Републике Србије основала Координационо тело за родну равноправност, тај процес добија праве институционалне координате“, навела је секретарка Јовановић и додала да је 2015, законом који уређује буџетски систем утврђена обавеза родног буџетирања у целини од 2020. Она је подсетила да је већ 2016, Закон о буџетском систему, допуњен и обавезом извештавања о оставрењу родно дефинисаних циљева и показатеља, чиме је планирање и извештавање о родној компоненти буџета – заокружено и добило свој смисао.

Говорећи о институционалном јачању механизама који треба да допринесу напретку родне равноправности, секретарка Јовановић је нагласила да је у АП Војводини у последње три године, уз подршку UN WOMEN, започео процес родног буџетирања. Тај процес координира Покрајински секретаријат за финансије уз подршку покрајинског органа управе у чијој је надлежности равноправност полова.

„У протеклом периоду Покрајински секретаријат за финансије је стекао значајно искуство у овом реформском процесу, а према извештају UN WOMEN, рад и активности у поступку увођења родног буџетирања код корисника буџетских средстава АП Војводине,  оцењен је позитивно“, навела је секретарка Јовановић.

Како би реформа у овој области била успешна, секретарка Јовановић је нагласила да је веома важна размена искустава институција и организација у региону у процесу трасирања пута увођењу родно одговорног буџетирања у буџетски процес.