ПС за финансије

Сектор за послове књиговодства

У Сектору за послове књиговодства обављају се финансијско – материјални и стручно – оперативни послови који обухватају: књижење у главној књизи трезора, усаглашавање [...]

Сектор за буџет и анализe

У оквиру Сектора за буџет и анализe обављају се нормативни, финансијско – материјални, стручно – оперативни и административно – технички послови фискалних анализа [...]

Сектор за правне и економске послове

У оквиру Сектора за правне и економске послове обављају се нормативни, стручно – оперативни, управно – правни, финансијско – материјални, послови управљања људским [...]

Сектор за послове трезора

У Сектору за послове трезора обављају се финансијско – материјални, стручно – оперативни, нормативни и административно – технички послови који обухватају: пројекцију и [...]