Суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

2023. година


Саопштење о резултатима јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2023. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Jавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2023. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније – истекао

Одлукa о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2023. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

ВОДИЧ ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Пријава – Образац ПК_2023


 

А Р Х И В А


2022. година


Саопштење о резултатима другог јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Други јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Пријава – Образац ПК_2022


Саопштење о резултатима јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2022. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

ВОДИЧ ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

2021. година


Саопштење о резултатима јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2021. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2021. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Пријава – Образац ПК

Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2021. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

ВОДИЧ ЗА УЧЕСНИКЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

2019. година


Саопштење о резултатима јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Пријава – Образац ПК

Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Извештај о реализацији пројеката_Образац

Упутство за попуњавање табела Извештаја о реализацији пројекта који се финансира из фондова ЕУ а које је подржао Покрајински секретаријат за финансије

 

2018. година


Саопштење о резултатима Другог јавног конкурса у 2018. години за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Други Јавни конкурс у 2018 години за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Образац пријаве на јавни конкурс

Упутство за попуњавање пријаве на Јавни конкурс

Допуна одлуке о додели средстава

Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Саопштење о резултатима Првог јавног конкурса у 2018. години за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Јавни конкурс у 2018. години за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније 

 

2017. година


Саопштење о резултатима Другог јавног конкурса у 2017. години за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Други јавни конкурс у 2017.години за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Образац пријаве на јавни конкурс

Упутство за попуњавање пријаве на Јавни конкурс

Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2017. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Саопштење о резултатима по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2017. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2017. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније истекао

 

2016. година


Саопштење о резултатима по јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2016. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2016. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2016. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Конкурсни обрасци
Образац П1 – правно лице   чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине под условом да је уговорна страна на Пројекту, односно да је носилац Пројекта или партнер на Пројекту и да није директни или индиректни корисник буџета АП Војводине;
Образац П2 – јединица локалне самоуправе за Пројекат који се финансира у оквиру прве компоненте Инструмента за претприступну помоћ Европске уније

Упутства за попуњавање образаца
Упутство за попуњавање обрасца П1
Упутство за попуњавање обрасца П2

 

2015. година


Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2015. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније коју је донела покрајинска влада

Мишљење Комисије за контролу државне помоћи на текст предлога одлуке о додели средстава

Јавни конкурс
Обрасци пријава на Јавни конкурс П1 П2, П2-1, П3, П4, П5
Упутство за попуњавање пријава на Јавни конкурс

Регистар поднетих пријава на јавни конкурс
Регистар закључених уговора
Саопштење о резултатима доделе средстава

Извештај о реализацији пројекта
Упутство за попуњавање Извештаја о реализацији пројекта

 

2014. година


Одлука о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2014. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније коју је донела покрајинска влада

Мишљење Комисије за контролу државне помоћи на текст предлога одлуке о додели средстава

Јавни конкурс
Обрасци пријава на Јавни конкурс П1 П2, П2-1, П3
Упутство за попуњавање пријава на Јавни конкурс

Регистар поднетих пријава на Јавни конкурс
Регистар закључених уговора
Саопштење о резултатима Јавног конкурса

Извештај о реализацији пројекта
Упутство за попуњавање Извештаја о реализацији пројекта

 

2013. година


Одлука о условима начину и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније у 2013. години

Мишљење Комисије за контролу државне помоћи на текст предлога одлуке о додели средстава

Јавни конкурс
Обрасци пријава на Јавни конкурс П1 П2, П2-1, П3
Упутство за попуњавање пријава на Јавни конкурс

Регистар поднетих пријава на Јавни конкурс
Регистар закључених уговора

Извештај о реализацији пројекта
Упутство за попуњавање Извештаја о реализацији пројекта