Приходи и расходи буџета локалних самоуправа

АКТУЕЛНО


Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2021. години
Прилог


АРХИВА


2020. ГОДИНА


Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2020. години
Прилог

2019. ГОДИНА


Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2019. години
Прилог

2018. ГОДИНА

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2018. години
Прилог

2017. ГОДИНА

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2017. години
Прилог

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у периоду јануар-јун 2017. године
Прилог

2016. ГОДИНА

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2016. години
Прилог

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у периоду јануар-јун 2016. године
Прилог

2015. ГОДИНА

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2015. години
Прилог

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у периоду јануар-јун 2015. године
Прилог

2014. ГОДИНА

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2014. години
Прилог

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у периоду јануар-јун 2014. године
Прилог

2013. ГОДИНА

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2013. години
Прилог

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у периоду јануар-јун 2013. године
Прилог

2012. ГОДИНА

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у 2012. години
Прилог

Информација о оствареним приходима и извршеним расходима буџета општина и градова у АП Војводини у периоду јануар-јун 2012. године
Прилог