Приступ информацијама од јавног значаја

02_zgrada_Pokrajinske_vlade

Право на приступ информацијама од јавног значаја

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

sekretar Александра Довијаров
email aleksandra.dovijarov@vojvodina.gov.rs
telefon 021/487-4543

sekretar Драгана Папић
email dragana.papic@vojvodina.gov.rs
telefon 021/487-4205

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА