Архива – Трезор

2017. година

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2017. годину

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину Аутономне покрајине Војводине

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2017. годину
Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника за 2017. годину
Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији за 2017. годину

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у периоду јануар – децембар 2017. године

Презентација Извештаја извршења буџета АП Војводине у периоду јануар – септембар 2017. године

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину у периоду јануар – септембар 2017. године – Увод и Општи део                                                                                           

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника у периоду јануар-септембар 2017. године       

Извештај о извшењу према програмској структури у периоду јануар-септембар 2017. године                      

Презентација Извештаја о извршењу буџета АП Војводине у периоду јануар – јун 2017

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине у периоду јануар – јун 2017. године – Увод и Општи део

Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника у периоду јануар – јун 2017. године

Извештај о извршењу према програмској класификацији у периоду јануар – јун 2017. године

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету у периоду јануар – март 2017

                                                                                                                                                                                                                              

2016. година

Презентација Одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2016. годину

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2016. годину

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину Аутономне покрајине Војводине

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2016. годину
Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника за 2016. годину
Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији за 2016. годину

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету у периоду јануар – децембар 2016. године

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету у периоду јануар – септембар 2016. године
1. део
2. део
3. део

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину у периоду јануар – јун 2016. године

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину у периоду јануар – март 2016. године

                                                                                                                                                                                                                              

2015.

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНE ЗА 2015. ГОДИНУ
ОБРАСЦИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2015. ГОДИНУ
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНE ЗА 2015. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ – ДРУГИ ДЕО: ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА О ОБАВЉЕНОЈ ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

2014.

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНE ЗА 2014. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

2013.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АПВ ЗА 2013. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2013.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2013.

2012.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2012.

2011.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011 ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2011.

2010.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010 ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2010. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2010

2009.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АПВ ЗА 2009. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2009.

2008.
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ПРЕДЛОГА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АПВ ЗА 2008. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АПВ ЗА 2008. ГОДИНУ

2007.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АПВ ЗА 2007. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

2006.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ

2005.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ