Архива – Буџет АПВ

2017.


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ


Измене и допуне Упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину
Буџет 2018 – Прилог 1
Буџет 2018 – Прилог 2 Буџет 2018 – Прилог 3
Буџет 2018 – Прилог 4 Буџет 2018 – Прилог 5


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


Упутство за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину
Буџет 2018 – Прилог 1
Буџет 2018 – Прилог 2


УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ УСКЛАЂЕНОГ СА АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДОБРЕНИМ ПОКРАЈИНСКОМ СКУПШТИНСКОМ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СМЕРНИЦА ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СМЕРНИЦА ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СМЕРНИЦА ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СМЕРНИЦА ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ


СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Ребаланс 2017 – Прилог 1
Ребаланс 2017 – Прилог 2
Ребаланс 2017 – Прилог 3
Ребаланс 2017 – Прилог 4


Правилник о условима, начину и поступку за измену периодичног плана потрошње и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период

Образац ИПП

2016.


Упутство о методологији и динамици израде финансијског плана корисника буџетских средстава Aутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Прилози


ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ – Водич кроз буџет АП Војводине за 2017. годину


Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину


Друга измена и допуна упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Буџет 2017 – Прилог 5 – ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА РС


Измене и допуне упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину


Трећа измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину
Буџет 2017 – Прилог 1
Буџет 2017 – Прилог 2
Буџет 2017 – Прилог 3
Буџет 2017 – Прилог 4


Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину – НОВЕМБАР


Друга измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину


Измена упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину


Упутство за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину
Буџет 2017 – Прилог 1
Буџет 2017 – Прилог 2
Буџет 2017 – Прилог 3
Критеријуми за процену доприноса РОБ циљева РР и класификацију програма у односу на питања родне равноправности

Циљеви Националног акционог плана за родну равноправност 2016-2020
Кључ за тумачење резултата самопроцене буџетских корисника на основу Критеријума за процену доприноса РОБ циљева РР и класификацију програма у односу на питања родне равноправности


Упутство о методологији и динамици израде финансијског плана директних корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину усклађеног са апропријацијама одобреним Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, укључујући и промене у апропријацијама одобрене од 01. августа до 30. септембра 2016. године

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗМЕНУ ПЕРИОДИЧНОГ ПЛАНА ИЗВРШЕЊА И ОДОБРЕНОГ ОБИМА РАСХОДА И ИЗДАТАКА (КВОТЕ) ЗА ОДРЕЂЕНИ ПЕРИОД

Образац ИПП

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ

Прилог 5 – Трансфери

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ

ИСПРАВЉЕН Буџет 2016 – Прилог 1

Напомена – У Табели Прилог 1 Преглед броја запослених и средстава за плате у пољу Назив јединице локалне власти унети назив Директног буџетског корисника (обзиром да су табеле креиране од стране Министарства финансија и да је наведено поље закључано) и пре доставе табеле оверити потписом и печатом

Буџет 2016 – Прилог 2

Буџет 2016 – Прилог 3

Буџет 2016 – Прилог 4

УПУТСТВО О МЕТОДОЛОГИЈИ И ДИНАМИЦИ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

2015.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ – ОКТОБАР
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ – ЈУН
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

2014.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ – ОКТОБАР
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ – ЈУН
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

2013.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

2012.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

2011.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

2010.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

2009.
ДОПУНА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АПВ ЗА 2009. ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2009.
ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2009.

2008.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2008. ГОДИНЕ

2007.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

2006.
ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2007. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ (МАЈ)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ (СЕПТЕМБАР)